Nieuws

Optreden St. Anna verzet

Het optreden bij zorgcentrum Sint Anna op 21 mei gaat niet door, men heeft op die dag een dubbele boeking gedaan. Na overleg is dit optreden nu vastgesteld op zondag 24 september, aanvan 15.00 uur.


Optredens 2023

De kalender voor dit jaar begint al weer lekker vol te raken. Na de succesvolle optredens in zorgcentrun Op 't Hoogveld en bij het krasse knarrenbal zijn er inmiddels weer vijf datums bekend.
Op 21 mei zingen we in zorgcentrum Sint Anna, gevolgd door het midzomer zingen op dinsdag 20 juni bij doeboerderij An 't Hoag op de Walsert. Een paar dagen later, op vrijdag 23 juni, zingen we al weer. We gaan dan naar zorgcentrum Liebermannhof in Gennep.Na een verkorte zomerpauze verzorgen we op 26 augustus een optreden bij de feestelijke dag van Annemieke en Huub.
Op zondag 3 september kunnen we eindelijk weer gaan zingen bij Symfonie in Boxmeer, altijd gezellig daar in dit Boxmeerse zorgcentrum.


Geslaagd krasse knarrenbal

Na een paar jaar drooglegging vanwege corona kon dit jaar het krasse knarrenbal op carnavalsmaandag weer doorgaan. De hele middag werd een groot succes en zo ook het optreden van ons koor Vur Sles. We brachten een tiental nummers voor het enthousiaste carnavalspubliek in De Poel. Er werd uit volle borst meegezongen en gesjoenkeld. En al gauw volgde de ene na de andere polonaise. Al met al een fantastische middag die we hopelijk nog vaak mogen meemaken.


Optredens zorgcentrum Op 't Hoogveld

Ons eerste optreden in 2023 is op zaterdag 14 januari in zorgcentrum Op 't Hoogveld in St. Anthonis, aanvang 14.30 uur.


We gaan weer beginnen

Nu de coronabeperkingen hopelijk definitief verleden tijd zijn gaan we weer repeteren. Zoals gewoonlijk doen we dat op de maandagavond van de oneven weken. De eerste repetitie is op 14 maart.
We hebben ook al weer snel ons eerste optreden. Op zaterdag 26 maart verzorgen wij een gezellige middag voor de Zonnebloem in Nistelrode. Het kan zijn dat we daarom op 21 maart een extra repetitie inlassen.


Alle repetities tot eind 2021 geannuleerd

Na de afgelasting vorige week moeten we vaststellen dat het coronavirus nog van geen wijken weet. Daarom zijn nu alle repetities tot eind dit jaar geannuleerd. En nu maar hopen dat we in het nieuwe jaar weer kunnen beginnen met de repetities en dat we bij het krasse knarrenbal van de Bellebloazers weer op de b├╝hne kunnen.


Repetitie afgelast

Het coronavirus grijpt nu weer snel om zich heen met veel besmettingen in onze regio. Het bestuur van Vur Sles vindt het daarom niet verantwoord om op maandag 1 november te repeteren. We hadden er allemaal veel zin in om te beginnen met een vijftal nieuwe liedjes. Maar misschien valt het mee en kunnen we volgende week wel zingen. Even de persconferentie van de overheid op dinsdag afwachten.


Repetities zijn weer begonnen

Op maandag 27 september zijn we, na de corona drooglegging, weer begonnen met onze repleties. Het was even wennen, vanaf 2 maart 2020 hebben we niet meer gezongen. Maar al gauw hadden we het juiste ritme weer te pakken. We repeteren nu weer in de onevene weken. Alleen op 25 oktober is Marij verhinderd en deze repetitie wordt verschoven naar 1 november. Voor het complete schema zie Agenda


Corona nog altijd spelbreker

Het coronavirus blijft bepalend voor ons doen en laten. Het is nog steeds nadrukkelijk onder ons en we ontsnappen momenteel (begin november) aan een volledige lockdown. Dus zingen kunnen we dit jaar wel vergeten en ook begin volgend jaar lijkt dit niet te kunnen. En dan naderen we al bijna bij de dag dat we de laatste keer als koor bij elkaar waren. Dit was wel een 'groots en feestelijk' afscheid, het Krasse Knarrenbal bij de Bellebloazers van Blubberdam.
Intussen blijven we hopen op betere tijden, voor iedereen persoonlijk natuurlijk en ook voor Vur Sles.
BLIJF GEZOND


Festival geannuleerd

De coronacrisis blijft alsmaar voortduren en zingen zit er voorlopig nog niet in. Daarom hebben we helaas moeten besluiten om ons jubileumgestival op 21 november te annuleren. Hopelijk kunnen we toch weer snel beginnen met de repetities en later ook ons jubileumfestival alsnog gaan houden..