Repetities zijn weer begonnen

Op maandag 27 september zijn we, na de corona drooglegging, weer begonnen met onze repleties. Het was even wennen, vanaf 2 maart 2020 hebben we niet meer gezongen. Maar al gauw hadden we het juiste ritme weer te pakken. We repeteren nu weer in de onevene weken. Alleen op 25 oktober is Marij verhinderd en deze repetitie wordt verschoven naar 1 november. Voor het complete schema zie Agenda